Hệ thống xử lý khí thải bụi sơn | TGFan

Hệ thống xử lý khí thải bụi sơn

Hệ thống xử lý và hút khí thải bụi phòng sơn do Trần Gia M&E sản xuất đạt tiêu chuẩn cao. Khi lượng bụi phát sinh từ quá trình sơn, qua lực hút của quạt, áp dụng nguyên lý lực ly tâm để tách các bụi ra khỏi dòng không khí, sau đó bụi tiếp xúc với màng nước và dính vào nước theo dòng chảy của nước thải ra ngoài thông qua ống dẫn. Còn không khí sau khi tách bụi sẽ theo lực hút của quạt ra ngoài qua đường ống thoát.

Buồng sơn tạo ra một luồng khí động theo hướng từ công nhân phun sơn tới bề mặt buồng sơn nhờ các quạt hút đặt trên nóc buồng sơn. Bụi và mùi sơn được cuốn vào máng nước chảy tràn và trôi xuống bể chứa tuần hoàn nằm phía dưới. Khí thoát được thoát theo đường ống ra khỏi khu vực phun sơn.

  • Hệ thống xử lý bụi sơn được sử dụng cho các nghành: sơn tĩnh điện, sơn gỗ, sơn nhựa, chà nhám,…