Quạt ly tâm hút khói lò hơi TGCF172 | TGFan

Quạt ly tâm hút khói lò hơi TGCF172

Quạt ly tâm hút khói lò hơi TGCF172 được đặc biệt thiết kế sử dụng cho lò hơi, có hiệu suất cao và tiếng ồn nhỏ. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thông gió, có thể vận chuyển không khí mà không làm mòn và dính vật liệu. Nhiệt độ môi trường sử dụng không vượt quá 250°c.