Quạt phối hợp TGAF301B | TGFan

Quạt phối hợp TGAF301B

Quạt phối hợp TGAF301-II được thiết kế với động cơ 2 tốc độ, bình thường hoạt động ở tốc độ thấp và được sử dụng để thông gió. Khi xảy ra hỏa hoạn, nhờ hệ thống điều khiển điện, nó hoạt động ở tốc độ cao và xả khói, tạo điều kiện di tản an toàn của người tại nơi xảy ra hỏa hoạn.