Quạt ly tâm hút khói lò hơi TGCF173 | TGFan

Quạt ly tâm hút khói lò hơi TGCF173

Quạt ly tâm hút khói lò hơi TGCF173 phù hợp cho các hệ thống lò hơi công nghiệp dưới 0,5 ~ 35t/h. nhiệt độ cao nhất một của không khí không được vượt quá 250°c.. Sản phẩm có thể được lắp đặt với thiết bị lọc bụi. Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm bằng vật liệu inox khi nhiệt độ không khí trên 250°c